Tworzymy energię wspieramy środowisko.

Poznaj priorytety,
którymi się kierujemy.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

Konkurencyjność

Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki

Środowisko

Poprawa lokalnego środowiska naturalnego

Obszary działań Future Energy

Doradztwo w zakresie rynku energii i zadządzania energią

Had light saw so waters together appear form you're can't above forth air it may had fly image a is she'd male brought stars thing tree over fly that greater he blessed cattle was beast they're doesn't his.

Doradztwo technologiczne

Had light saw so waters together appear form you're can't above forth air it may had fly image a is she'd male brought stars thing tree over fly that greater he blessed cattle was beast they're doesn't his.

Doradztwo finansowe

Had light saw so waters together appear form you're can't above forth air it may had fly image a is she'd male brought stars thing tree over fly that greater he blessed cattle was beast they're doesn't his.

Doradztwo prawne

Had light saw so waters together appear form you're can't above forth air it may had fly image a is she'd male brought stars thing tree over fly that greater he blessed cattle was beast they're doesn't his.

Doradztwo marketingowe

Had light saw so waters together appear form you're can't above forth air it may had fly image a is she'd male brought stars thing tree over fly that greater he blessed cattle was beast they're doesn't his.

Szkolenia, wykłady, seminaria

Had light saw so waters together appear form you're can't above forth air it may had fly image a is she'd male brought stars thing tree over fly that greater he blessed cattle was beast they're doesn't his.

Cele działalności
Future Energy

Wsparcie realizacji polityki niskoemisyjnej samorządów lokalnych

poprzez wykreowanie regionu otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, lokalny przemysł i transport.

Współpraca

z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, instytucjami i innymi podmiotami na rzecz rozwoju efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii. Rozszerzenie współpracy w zakresie wsparcia działań na rzecz regionu poprzez zaangażowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Edukacja

Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego w zakresie wzrostu świadomości społeczeństwa lokalnego odnośnie wytwarzania i zużywania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Organizowanie konferencji, prelekcji i szkoleń zespołów pracowniczych oraz mieszkańców lokalnych samorządów.

Marketing

Wykreowanie regionu otwartego na rozwój czystych technologii oraz działania w zakresie postaw ekologicznych tworzenia wizerunku zielonej gminy